Vodafone Türkiye, Sürdürülebilirlik Uygulamalarıyla 4 Milyon TL’yi Aşkın Enerji Tasarrufu Sağladı

Vodafone Türkiye, enerji tasarrufu çalışmalarıyla bir yılda 4 milyon TL’nin üzerinde tasarruf elde etti. Vodafone Türkiye’nin, son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleriyle sağladığı toplam tasarruf değeri 60 milyon TL’ye yaklaştı.

Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarını ve elde ettiği performansı paylaştığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, ilgili mali yılda ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarıyla toplam 1,35 milyon kWh tasarruf sağlanarak 600 evin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde edildi. Diğer yandan, e-faturayı tercih eden faturalı Vodafone’luların oranı mobilde yüzde 86’ya, sabitte yüzde 31’e yükseldi. Atık faturalar ve e-fatura uygulamaları sayesinde toplam 1,67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Böylece 130 aracın bir yılda atmosfere bırakacağı karbondioksidin uzaklaştırılması sağlandı. Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarıyla toplam 4 milyon TL’yi aşkın tasarruf elde ederken, şirketin son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile sağladığı toplam tasarruf değeri yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söylüyor: “Vodafone Türkiye olarak, daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir yarın inşa etmeleri için herkesi birbirine bağlıyoruz. Vodafone Grubu’nun 2016 yılı başında yayınladığı ‘Sürdürülebilir İş’ stratejisini, bir grup şirketi olarak yol haritamız kabul ediyor, sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilir iş stratejimizin merkezinde, 2025’e kadar ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Enerji İnovasyonu’ ve ‘Gençlerin Becerileri ve İstihdamı’ olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu üç temel hedefin her biri, müşterilerimize ve geniş ölçekte topluma anlamlı sosyoekonomik fayda sağlama potansiyeli taşıyor.”

20 İlde 22 Bini Aşkın Kadına Girişimcilik Eğitimi
Vodafone, dünyada ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını 2016/17 mali yılında da sürdürdü. Vodafone Grubu’nun Mart 2017’de 26 ülkede birden başlattığı, kariyerine belli sebeplerle ara vermiş kadın profesyonelleri iş hayatına geri kazandırmayı amaçlayan, dünyanın en büyük işe alım programı “ReConnect” ile üç yılda bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Diğer yandan Vodafone Türkiye, teknoloji fonksiyonundaki kadın çalışan oranını arttırmak amacıyla, mühendislik fakültelerinde üçüncü sınıfta okuyan genç kadınlara yönelik 2016 yılında hayata geçirdiği “Teknolojide Kadın Staj Programı” ile öğrencilere Vodafone bünyesinde 6 aylık iki staj yapma imkânı tanıyor. Vodafone Türkiye’de kadın çalışan oranı ise yüzde 43’e ulaşmış bulunuyor. Vodafone Türkiye ayrıca, kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırarak, onların çalışma hayatına katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini arttırmak hedefiyle başlattığı “Girişimcilikte Önce Kadın Programı” ile 20 ilde 240 danışmanla 22 bini aşkın kadına girişimcilik, iletişim becerileri, mali mevzuat, dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama eğitimleri verdi.

Veri Başına Tüketilen Enerjide Yüzde 48 Azalma
Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında baz istasyonlarında da enerji inovasyonuna yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Şirket, iklimlendirme ekipmanlarına harcanan enerji miktarını düşürmek ve daha verimli duruma getirmek için baz istasyonları sahalarında yer alan yaklaşık 385 eski klimayı yeni nesil klimalarla değiştirdi ve 434 baz istasyonu sahasında doğal havalandırma sistemine geçti. Ayrıca, şebekesindeki 2 bin 62 baz istasyonunda yer alan eski haberleşme ekipmanlarını yenileriyle değiştirdi. 2016/17 mali yılında bin 350’nin üzerinde baz istasyonu sahasında, jeneratör ve enerji yedekleme sistemlerinin uzaktan kontrolünü sağlamak amacıyla, M2M teknolojilerinin entegrasyonlarını tamamlayan Vodafone Türkiye, bir önceki yıla göre 2016/17 mali yılında ağlarında taşınan toplam veri başına tüketilen enerjide yüzde 48’lik azalma gerçekleştirdi.

Enerji İnovasyonu Hedefine IoT Çözümleriyle Katkı Sağladı
Vodafone Türkiye, Vodafone Akıllı Köy, IoT çözümleri ve Akıllı Şehir uygulamalarıyla da enerji inovasyonu hedefine katkı sağladı. Vodafone Akıllı Köy projesiyle tarımsal maliyetlerde ortalama yüzde 20 azalma, üretimde yüzde 10 artış sağlamayı hedefleyen şirket, IoT mobil bağlantı bazının yüzde 65’inden fazlasında sera gazı emisyonlarına yönelik azaltıcı önlemlere destek veriyor. Diğer yandan, Vodafone IoT teknolojisinin kullanıldığı Akıllı Kavşak çözümleriyle yakıt tüketiminde ortalama yüzde 6 azalma, Akıllı Atık Yönetimi çözümleri sayesinde yüzde 30’a varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanıyor. Akıllı Otopark çözümleriyle, araç sahipleri otoparkların doluluk oranını uzaktan gerçek zamanlı takip edebilirken, Vodafone IoT teknolojileriyle taksi ve belediye otobüslerinin konumu, yakıt tüketimi, rölantide kullanımı, kullanıldığı mesafe, sürücü davranışları gibi detaylar izlenebiliyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Yönelik İkinci “İlerleme Bildirimi”
GRI Standartları, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi (UNGC) doğrultusunda hazırlanan Vodafone Türkiye 7. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin Kasım 2015’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (BMKİS) gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı ikinci “İlerleme Bildirimi” niteliğini taşıyor ve BMKİS’in 10 ilkesine yönelik uygulamaları ve Birleşmiş Milletler’in ana hedeflerine verdiği desteği içeriyor.

Yorum Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir